എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാം?

1. എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും നിർത്തുക: വിമർശനം ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തെയും മാറ്റില്ല. സ്വയം വിമർശിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെതന്നെ സ്വയം അംഗീകരിക്കുക. എല്ലാവരും മാറുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം വിമർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്.

2. സ്വയം ഭയപ്പെടുത്തരുത്: നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാൽ സ്വയം ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് നിർത്തുക. ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭയാനകമായ മാർഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു മാനസിക ചിത്രം കണ്ടെത്തുക (ഉദാ: റോസാപ്പൂവ്, പൂന്തോട്ടം). നിങ്ങളുടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തയെ ഉടനടി ആനന്ദചിന്തയിലേക്ക് മാറ്റുക.

3. സൗമ്യതയും ദയയും ക്ഷമയും പുലർത്തുക: നിങ്ങളോട് സൗമ്യതയും മാന്യതയും പുലർത്തുക. പുതിയ ചിന്താമാർഗ്ഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ച ഒരാളെപ്പോലെ സ്വയം പെരുമാറുക.

4. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് ദയ കാണിക്കുക: സ്വയം വിദ്വേഷം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിന്തകളോടുള്ള വെറുക്കലാണ്. ചിന്തകളുടെ പേരിൽ സ്വയം വെറുക്കരുത്. ചിന്തകളെ സൗമ്യമായി മാറ്റുക.

5. സ്വയം അഭിനന്ദിക്കുക: വിമർശനം ആന്തരിക ചൈതന്യത്തെ തകർക്കുന്നു. അഭിനന്ദനം അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം സ്വന്തത്തെ പ്രശംസിക്കുക. ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വയം പറയുക. Well done!, Good job! You are great! തുടങ്ങിയ അഭിനന്ദന പ്രചോദന വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തെയോ രൂപത്തെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിനെ/ഡിസൈനറെ/ദൈവത്തെയാണ് നാം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. 

6. സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കുക: സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക. ചങ്ങാതിമാരെ സമീപിച്ച് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സഹായം ചോദിക്കുക.ശക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സഹായം ചോദിക്കാൻ കഴിയൂ. ദുർബല മനസ്സുകാർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല.

7. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഗുണാത്മകമല്ലാത്ത പ്രവണതകളോട് സ്നേഹം പുലർത്തുക: ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ അവ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ആ ആവശ്യങ്ങൾ‌ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള പുതിയതും പോസിറ്റീവുമായ മാർ‌ഗ്ഗങ്ങൾ‌ ഇപ്പോൾ‌ നിങ്ങൾ‌ കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനാൽ, പഴയ നെഗറ്റീവ് പാറ്റേണുകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വിടുക/ഒഴിവാക്കുക.

8. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുക: പോഷകാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രസരിപ്പും ഊർജ്ജവും ലഭിക്കാൻ ഏത് തരം ഇന്ധനമാണ് വേണ്ടത്? വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക. ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യായാമമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക? നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആവാസ രീതിയെ ബഹുമാനിക്കുക.

9. മിറർ വർക്ക് (കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി Power Statements പറയുക): നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകളിലേക്ക് കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും കഴിവുകളും Affirmation രൂപത്തിൽ  കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ആവർത്തിക്കുക. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുക. അവരോട് ക്ഷമിക്കുക. ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പറയുക: "ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നു!". 

10. നിങ്ങളെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക! നിങ്ങൾക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര മികച്ചത് ചെയ്യുക.

Comments