ഗൾഫ് ജോലിക്ക് പരിശീനം നേടിയും നേടാതെയും പോകാം


പരിശീലനം നേടി പോകുന്നവർക്ക് വേഗത്തിലും യോഗ്യതക്കനുസരിച്ച ജോലിയും കിട്ടാൻ എളുപ്പം. 

ഓഫീസ് / അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ, കസ്റ്റമർ കെയർ, ഡോക്യൂമെൻറ് പ്രൊസസ്സിംഗ്, വിസ സർവീസ്, ട്രാൻസ്‌ലേഷൻ, ടൈപ്പിംഗ് മേഖലകളിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ 3/6 മാസത്തെ പരിശീലനം മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.   

  • Business Arabic & Translation Skills (3/6 months)
  • Office Administration & Secretarial Skills (3/6 months)
  • Documents Processing & HR Assistant Skills (3/6 months)

നാട്ടിലെ പരിശീലനത്തിന് പുറമെ, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ദുബൈയിൽ Internship ചെയ്യാൻ സൗകര്യം.

Job Assistance & post training support.


Explore International

Study Centers: Manjari, Alanallur and Thamarasseri 

9539051386

wa.me/+919539051386

Comments