ജോലി നാട്ടിലും വിദേശത്തും


പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി, അഫ്‌സൽ ഉൽ ഉലമ, പ്രിലിമിനറി, ബി എ അറബിക് മറ്റു ഡിഗ്രി, പി.ജി കോഴ്‌സ് എടുത്തവർക്കുമെല്ലാം 3/6 മാസത്തെ ഫിനിഷിങ് സ്‌കൂൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ച ജോലി നേടാം.

പലരും അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള Skills നേടാതെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത താഴ്ന്ന ജോലികൾ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

കോഴ്‌സിന് ശേഷം ജോലി നേടാൻ സഹായം.

ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ദുബൈയിൽ ഒരു മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ്.

ഹോസ്‌റ്റൽ സൗകര്യം.

Gulf experienced and British Council Certified faculty.

  • Business Arabic & Translation Skills (3/6 months)
  • Office Administration & Secretarial Skills (3/6 months)
  • Documents Processing & HR Assistant Skills (3/6 months)

Explore International

Study Centers: Manjari, Alanallur and Thamarasseri 

9539051386

wa.me/+919539051386

Comments