സ്പോക്കൺ അറബിക്- Spoken Arabic - Customer care: 2

 صباح الخير good morning സുപ്രഭാതം 

صباح النورgood morning  

كيف حالك എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ how are you

زين، الحمد لله Fine, praise to Allah

واين شرف الدين؟ Where is Sharafudheen?

هو لس ما وصل؟  He didn’t reach yet?

أرباب، شو تبغي؟     Boss, what you want?  

في عندكم طباعة عقد تأسيس؟ Do you have Memorandum of  association typing?

نعم أرباب، في عندنا، فضل   Yes boss we have, come in

شو الأوراق تبغي؟ What are the documents required?

نبغي موافقة مبدئية، شهادة حجز الإسم التجاري، صور جواز الشركاء، صور بطاقة هوية الإمارات للشركاء.We want initial approval, name reservation certificate, copy of partners’ passports, Emirates ID copy of partners.

طيب، كم وقت تبغي؟  OK, how much time do you need?

نصف ساعة بس. half an hour only

تبغي أي شروط إضافية في العقد؟ Do you want any additional clauses in the agreement?

لا، بس عادي No, normal only

مافي مشكلة No issue

خلّي جاهز، أنا برجع بعد عشرة دقائق.Make it ready, I will comeback after ten minutes.

زينOK.

---------

رفيق! في عندك دباسة؟  Friend, do you have stapler?

أعطني شوي give me for a while

واين حصل تذكرة؟ Where can I get token?

سير، آخر كاونترGo to last counter.

ممكن حصل خردة؟ Can I get change?

عفوا، ما عندي خردةSorry, I don’t have change.

أبغي تأسيس شركة جديدة.I want to establish new company

طيب، فضل يا سيدي Ok, come in sir

شو نشاط تبغي؟ What activity do you want

أبغي نشاط تجارة عامة I want general trading activity

في عندك محل مؤجر ؟ Do you have leased shop?

نعم عندي موجود Yes, I have

كم مساحة تبغي؟ How much area required?

2000 قدم مربع يكفي 2000 square feet enough

طيب.Okay

------------------

ليش أنت زعلان كل يوم؟  Why are you angry everyday?എന്ത് കൊണ്ടാണ് നീ എല്ലാ ദിവസവും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്?

ليش أنت زعلان مع كل نفر؟ ?Why are you angry with everyday

 ?എന്ത് കൊണ്ടാണ് നീ എല്ലാവരോടും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്

هذا سلوك مافي زين This is not a good behaviour

في عندك أي مشكلة؟  Do you have any problem?

هل أنت بخير الحين؟ Are you okay now?

تبغي أي مساعدة؟Do you want any help? 

--------------------

 Congratulations تهانينا

مبروك يا أخي،،،،، ألله يوفقك....وأسعدك

وأتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح

الله يوفقك للتميز والتقدم ومن النجاح إلى النجاح بإذن الله

الله يبارك فيك يا عمر، الله يوفقك للتقدم والتميز دائما في حفظ الله

EXPLORE INTERNATIONAL- Manjeri

Pandikkad Road, Manjeri, Malappuram DT., Kerala 
(Opposite to KTA Gents Planet
Near Nellikkuth Book Stall

Branch: Alanallur (Palakkad Dt.)
Chanthappadi Junction
Near Galaxy School.

Call/WhatsApp 9539051386
wa.me/+919539051386

Spoken English

Articles

Arabic English Translation Lessons


Comments